slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

Vrakunské hodové slávnosti

 

Program Vrakunská hodová slávnosť 2015

Nábrežie Malého Dunaja

12. – 13. 9. 2015

Sobota 12.9. 2015

Šport

Tenisové kurty na Stavbárskej ul.

Predloženie návrhu Všeobecne záväzné nariadenie mestskej casti Bratislava - Vrakuna

Návrhu VZN o miestnych daniach na pripomienkovanie mestskej casti Bratislava - Vrakuna o miestnych daniach mestskej casti Bratislava-Vrakuna.

Čítať celý PDF dokument.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, na pripomienkovanie

Jesenné upratovanie 2015

Rozpis umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre jesenné upratovanie.

Čítať celý PDF dokument

Zmena dokončenej stavby „stavebné úpravy bytov –ich prepojenie na Čiližskej 26 v Bratislave.

Vec:  Zmena dokončenej stavby „stavebné úpravy bytov –ich prepojenie na Čiližskej 26 v Bratislave.

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 88 stavebného zákona v spojení s kolaudačným konaním.

Čítat celý PDF dokument

 

Petícia za urýchlené začatie výstavby diaľničného obchvatu D4

PETÍCIA za urýchlené začatie výstavby diaľničného obchvatu D4 (od Jaroviec až po Raču) a rýchlostnej cesty R7 (Dunajská Lužná - Ketelec – Prievoz) formou verejno-súkromného partnerstva.

Diaľničný obchvat D4 a s ním súvisiaca rýchlostná cesta R7 významným spôsobom pomôže všetkým vodičom, ktorí prechádzajú cez hlavné mesto SR a zároveň dokáže vyriešiť kritickú dopravnú situáciu v husto osídlenom regióne na juhovýchod od Bratislavy.

PETÍCIA ZA BRATISLAVU BEZ HAZARDNÝCH HIER

Vážení Bratislavčania, pripojte svoj podpis pod petíciu Za Bratislavu bez hazardných hier a pomôžte nám nazbierať dostatočný počet podpisov (120 tisíc), aby bolo prijaté VZN o zákaze hazardných hier na území nášho mesta.

Veríme, že s Vašou pomocou sa nám podarí presadiť vôľu väčšiny obyvateľov Bratislavy, ktorí si vo svojom okolí herne neželajú.

Vyplnené hárky môžete posielať priamo svojmu starostovi alebo osobne priniesť na miestny úrad.

Športiáda seniorov má 1516 člonov a sympatizantov na Slovensku.

Chemická skládka v bratislavskej Vrakuni pitnú vodu zatiaľ neohrozuje.

Ministertsvo životného prostredia ukončilo geologický prieskum.  Kľúčovou správou je, že zdroj znečistenia nie je až taký vážny, ako sme sa obávali a neohrozuje podzemné vody na Žitnom ostrove. Na druhej strane, výskum jednoznačne potvrdil výskyt škodlivých chemických látok v mieste skládky a v podzemných vodách v jej blízkosti.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a umiestnení stavby.

Vec: “Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa – I. časť: Rekonštrukcia parkoviska” oznámenie o  začatí územného konania a umiestnení stavby        
  

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal