slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

Pre zlepšenie informovanosti si dovoľujeme uverejniť odpoveď z KR PZ.

Vážení občania,
 
Pre zlepšenie informovanosti si dovoľujeme uverejniť odpoveď z KR PZ reagujúcu na aktivity na uliciach Priehradná a Podpriehradná.
 
Krajské riaditeľstvo policajného zboru - vyjadrenie (PDF dokument)
Zmena dopravného značenia (PDF dokument)

Oznámenie o skrátenej pracovnej dobe

Oznámenie o skrátenej pracovnej dobe počas letných horúčav na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.

Letný tábor pre deti

Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín zadarmo!

Zúčastniť sa môžu deti od 8 do 12 rokov.

Kde: Inštitút pre verejnú správu Bratislava

Kedy: 1.8. - 8.8.2015

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa si stiahnete tu.

Letná burza kníh

Knižnica mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  pozýva registrovaných i neregistrovaných čitateľov našej knižnice na letnú burzu kníh.

13. júla 2015  -  21. augusta 2015

V chodbových  priestoroch Miestnej knižnice na Bodvianskej ulici č. 4 v týchto hodinách:

 

Deň

Burza kníh

Tags: 

Smernica o vybavovaní podnetov

Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním  protispoločenskej činnosti.

Celý dokument

zmena výpožičných hodín počas leta 2015

Vážení čitatelia, oznamujeme vám zmenu výpožičných hodín počas leta 2015, zmena nastáva od 1. júla 2015 a potrvá do 31. augusta 2015. Knižnica MČ Bratislava - Vrakuňa bude otvorená nasledovne:
 
Deň                   Výpožičná doba

Pondelok                               14,00 - 19,00
Utorok              8,00 - 11,00  
Streda              7,00 - 11,00    13,00 - 15,00
Štvrtok             8,00 - 11,00   
Piatok              8,00 - 11,00                         

Dovolenka  24. 8. - 31. 8.
 

Tags: 

oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným konaním č. Oz/243/590/2015/SÚ/KE zo dňa 15.06.2015

zmena dokončenej stavby:  „Stavebné úpravy bytu“ byt č. 4 na 2. poschodí v bytovom dome na Stavbárskej 46 v     Bratislave
stavebník:   Jana   M a l á , Stavbárska 46, 821 07 Bratislava
              miesto stavby:   Stavbárska 46, Bratislava
Celý dokument (link)

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb

Predmet zákazky: Stravovanie dôchodcov
 
Vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 116/2015 - 05.06.2015 pod zn. 12543-MSS
 
Uverejnená v profile verejného obstarávateľa na: 
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6557/151559

Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb

Predmet zákazky: Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému MČ Bratislava - Vrakuňa pre prepojenie na IIS Bratislavy
 
Vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 108/2015 - 03.06.2015
 
Uverejnená v profile verejného obstarávania na:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6557/151289

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Predmet zákazky: Zabezpečenie nevyhnutných opráv a havarijných stavov
 
Vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 114/2015 - 11.06.2015
 
Uverejnená v profile verejného obstarávateľa na:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6557/151566
 

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal